نماد اعتماد الکترونیکی

رژیم غذایی و توصیه های تغذیه ای به مادران

در 6 ماه اول ,افزایش دریافت کالری 500کیلو کالری بیشتر از مقدار توصیه شده ی روزانه برای سن و پس از آن استفاده از400کیلو کالری بیشتر برای سن توصیه می شود.

به نیاز های ویژه ی بزرگسالان یا زنان مسن تر از 35 سال توجه کنید.از اینرو نیاز انرژی و مواد مغذی متغییر خواهد بود.

افزایش دریافت پروتئین مادربه میزان 15 گرم(یا تقریبا65گرم برای میانگین سنی).دریافت مناع پروتئینیHBV (پروتئین با

ارزش بیولوژیکی بالا)را تشویق کنید.دریافت منابع غذایی واملاح راتشویق کنید.دریافت کلسیم باید حداقل mg1200در روز

باشد.افزایش ویتامین Bکمپلکس(ویتامین 6 Bو تیامین)و ویتامین هایAوC باید در رژیم غذایی طرح ریزی شود.برای زنانی که از رژیم غذایی نامناسب بر خوردارندویا مبتلا به بیماری های مزمن هستند ممکن است به دریافت مکمل ها احتیاج شود.

افزایش دریافت مایعات.

در مورد ویتامین D اگر دریافت مادر کم باشد ,به مقدار کافی مورد نیاز از طریق مکمل ها باید تامین شود.

در مدت زمان بیشتر از سه ماه اگر کاهش وزن مادر بیش از اندازه بودباید دریافت کالری مادر افزایش یابد.

زنانی که از رژیم گیاه خواری تبعیت می کنند,ممکن است به مکمل های روی ,کلسیم,ویتامینD یا ویتامین B12

نیاز یابند.همچنین ممکن است مقدار کارنیتین این رژیم کم باشد.