نماد اعتماد الکترونیکی

چرا شیر مادر؟

کودکان شیر مادرراخیلی بهتر از دیگر انواع شیر جذب می کنند شیر انسان دارای PUFA(اسید های چرب غیر اشباع) بیشتر ,سدیم کمتر و نسبت مناسب پروتئین است

شیر مادر 5/1 برابر بیشتر از شیر گاو دارای لاکتوز است ;در نتیجه پروتئین آن بهتر جذب می شود در مقایسه ,شیر گاو نسبت به شیر انسان دارای 2 برابر پروتئین است

شیر مادر دارای یک میلی گرم آنه در لیتر با میزان جذب 49% می باشد . صرفنظر از دریافت بالا ظرفیت کلسترول شیر انسان 23-15 mg/dl میباشد . نسبت پروتئین شیر مادر

به کازئین 80:20 یعنی خیلی مرغوب تر از بسیاری از شیر خشک های مخصوص کودک است .

شیر مادر بهتر هضم می شود وآنتی بادی های بسیارزیادی نسبت به شیر گاو و شیر خشک دارد شیرمادر باعث حفاظت معده و روده نوزاد در مقابل درد شدید ,بیماری های

تنفسی ,عفونت گوش و آلرژی می شود

فلور میکروبی نوزادان تغذیه شده با شیر مادر معمولا لاکتوباسیلوس است ولی نوزادان تغذیه شده با شیر خشک اشرشیا کلی می باشد

(لاکتوباسیلوس‌ها باکتری‌های تخمیر کننده هستند و بیشتر محصولات انها اسید لاکتیک است و همچنین دارای خاصیت پروبیوتیکی هستند بنابراین، لاکتوباسیلوس کازئی یکی

از باکتری‌های پروبیوتیکی است که پتانسیل کاربردی ویژه‌ای در تولید فراورده‌های شیری پروبیوتیکی مانند ماست دارد. لاکتوباسیلوس‌ها اکثراً به عنوان عامل درمان عفونت

استفاده می‌شود مثلاً در درمان اسهال ماست مصرف می‌کنند ماست پر از اسید لاکتیک است و باکتری‌های بیماری زا را از بین می‌برد. لاکتوباسیل‌ها شناخته شده ترین فلور

طبیعی واژن هساند و توانایی آن‌ها در تولید PH و حفظ محیط اسیدی است. مصرف این باکتری در ترکیبات دارویی توازن طبیعی باکتری و قارچ را در دستگاه گوارش تنظیم

می‌کند.)

(باکتری های اشیرشیا کلای‌، اغلب متحرک می‌باشند. باكتري اشرشيا كلي (E.coli) به صورت عادي در دستگاه گوارش انسان زندگي مي كند و معمولا بيماري زا نيست، ولي

سويه هاي خاصي از اين باكتري تحت شرايط خاص مي توانند بيماري هاي مختلفي ايجاد كنند. باکتری اشریشیا کلی که در روده جانداران خونگرم (منجمله انسان) زندگی

می‌کند؛ از گلوکز تغذیه می‌کند و در غیاب گلوکز از لاکتوز هم به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.)